zhuan题zhuanlan
    shang明德,杨柳依依、惠风和chang;观旭日,cao长莺飞、旗帜gaoyang;行至善,boguang粼粼、时jian锦鲤;勤求索,格wu致知、xin怀天下;明五行,穿梭时空、感悟人生;zhi凌云,ao翔蓝天、飞越巅峰;传薪火,弘yang文hua、砥砺精神。